Toestemming

1. De cliënt of diens ouders / verzorger (s) verklaart of verklaren vrijwillig en bewust  gebruik te willen maken van alternatieve therapiemogelijkheden welke  in Natuurpraktijk De Hanze worden aangeboden om te helpen bij het opruimen van diens innerlijke blokkades en te streven naar een optimalisering van de gezondheid.

Persoonsgegevens / Privacy

2. De cliënt verklaart naar waarheid alle ter zake doende informatie te hebben verschaft en toestemming te hebben gegeven dat therapeut  H. van Doorn van Natuurpraktijk De Hanze alleen in dringend noodzakelijke gevallen persoons- en medische gegevens mag uitwisselen met de reguliere behandelaars, c.q. de huisarts van de cliënt.
Aanvullende informatie kan u vinden in de privacyverklaring

Betaling

3. De cliënt aansluitend op de behandeling de factuur contant, per bankoverschrijving of met PIN betaalt en tenzij anders overeengekomen, uiterlijk binnen 10 dagen.

Afspraak afzeggen of verzetten

4. Het kan zo zijn dat u niet in staat bent om op uw afspraak te verschijnen. Hiervoor is begrip mits u dit minimaal 24 uur voor de afspraak kenbaar maakt. Zoals u wellicht zult begrijpen is dit noodzakelijk i.v.m. de agendaplanning. Mocht u de afspraak echter binnen deze 24 uur afzeggen, dan kunnen er kosten voor de gereserveerde tijd in rekening worden gebracht.
Afzeggen is alleen mogelijk per e-mail of telefonisch.

Communicatie

5. Alle communicatie buiten het consult om dient te geschieden via telefoon of e-mail.  Het is eenvoudigweg niet mogelijk om alle social media in de gaten te houden. Facebook-berichten en ook What’s app zijn dan ook geen opties.

Sluiting praktijk ivm vakantie e.d.

6. Wanneer de praktijk gesloten is vanwege bv. vakantie, adviseren wij u bij klachten om uw huisarts te consulteren. Vanwege de specifieke werkwijze in Praktijk De Hanze is het helaas niet mogelijk om  u door te sturen naar een collega die de therapieën op dezelfde manier toepast.